Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hiểu như thế nào?

Ngày hỏi:19/03/2020

Tôi là một người lao động đang tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Tôi có một vấn đề cần hỏi như sau: Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hiểu như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

   => Như vậy bảo hiểm xã hội tự nguyện khi tham gia bạn được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn