Bảo hiểm y tế đối với lao động là người nước ngoài

Ngày hỏi:16/04/2013

Bà Nguyễn Thị Tố Anh hiện làm việc cho một Công ty liên doanh. Lao động nước ngoài tại Công ty đều là thành viên Hội đồng quản trị, không ký hợp đồng lao động. Bà Tố Anh muốn biết những lao động này có phải mua bảo hiểm y tế (BHYT) không? Theo bà Tố Anh, những người nước ngoài này thường xuyên về nước, nếu họ thuộc diện phải tham gia BHYT thì về nước họ phải trả thẻ BHYT và khi họ trở lại thì phải mua thẻ mới, như vậy rất bất tiện. Vậy, có quy định nào liên quan đến việc cấp thẻ BHYT cho những đối tượng này không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 1, Khoản 4 Điều 2 Luật BHYT quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia BHYT.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT: “Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công”.

   Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cũng là người lao động và phải tham gia BHYT theo Luật BHYT.

   Về nguyên tắc, những người lao động nước ngoài này có thể tham gia BHYT theo thời gian lưu trú tại Việt Nam.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn