Bảo hiển y tế tư nguyện

Ngày hỏi:20/09/2015

Gia dinh toi co 4 khau trong do 2 khau da co BHYT tu nguyện con 2 khau la hoc sinh . Bây giơ tôi không muôn đống bên nhà trường nữa mà muốn đống theo hộ gia đình có đươc không ? nếu được đóng bên hộ gia đình thì có được giảm hay không ? và nếu được giảm có phải là người thứ 3 và người thứ 4 hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này...”.

   Căn cứ những quy định nêu trên, thì học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật BHYT (nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng) và hộ gia đình thuộc đối tượng tham gia BHYT quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật BHYT (nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này). Vì vậy, hộ gia đình bà Ngân có 04 nhân khẩu, trong đó: 02 nhân khẩu là học sinh thì bắt buộc tham gia BHYT học sinh (không tham gia BHYT theo hộ gia đình); 02 nhân khẩu còn lại thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình thì bắt buộc tham gia BHYT hộ gia đình và được giảm trừ mức đóng. Người thứ nhất đóng 100% mức đóng, người thứ hai đóng 70% mức đóng người thứ nhất; chỉ thực hiện giảm trừ mức đóng BHYT đối với những người tham gia BHYT theo hộ gia đình (cá nhân tự đóng, ngân sách nhà nước không hỗ trợ mức đóng). Vì vậy 02 nhân khẩu tham gia BHYT học sinh không thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình nên không được giảm trừ mức đóng./.


  Nguồn:

  BHXH tỉnh Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn