Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện tuyến tỉnh hay trung ương?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi chuẩn bị sinh em bé tại BV Từ Dũ, tôi đăng ký bảo hiểm y tế tại bệnh viện khác nên muốn biết BV từ dũ là tuyến tỉnh hay tuyến trung ương. Khi khám chữa bệnh trái tuyến thì tôi được BHYT chi trả bao nhiêu %? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện tuyến tỉnh hay trung ương?
   (ảnh minh họa)
  • Trước đây theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT thì các bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối thì sẽ được phân tuyến Trung ương. Từ tháng 7/2016 việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thực hiện theo Thông tư 40/2015/TT-BYT thì Bệnh viện Từ Dũ được phân tuyến kỹ thuật là tuyến tỉnh.

   Điều 5 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương như sau:

   1. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   2. Bệnh viện đa khoa hạng I, hạng II thuộc các Bộ, Ngành, hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

   3. Bệnh viện chuyên khoa, Viện chuyên khoa, Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Phòng khám đa khoa;

   4. Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II;

   6. Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ, Ngành;

   7. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II;

   8. Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   9. Bệnh viện hạng II thuộc Bộ Quốc phòng, Bệnh viện quân - dân y hạng II, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

   Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến:

   Theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế 2008 25/2008/QH12 được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quy định cụ thể như sau:

   Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Luật bảo hiểm y tế 2008 25/2008/QH12 (được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) theo tỷ lệ như sau:

   - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

   - Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn