BHXH đối với giáo viên mầm non

Ngày hỏi:08/11/2012

Tôi là giáo viên mầm non. Đến năm 2013, tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng về năm đóng BHXH thì chưa đủ. Tôi xin luật gia giải thích các chế độ của Nhà nước về đóng BHXH đối với giáo viên mầm non như tôi.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật BHXH và Quyết định số 45/2011/QĐ-TTG ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Quyết định này quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định. Về đối tượng áp dụng là người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định 45. Về điều kiện được hưởng hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian được hưởng hỗ trợ được quy định: Các đối tượng quy định nêu trên được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đóng BHXH tự nguyện với các điều kiện sau: + Đã có thời gian công tác trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non. + Khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật BHXH và có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH. + Chưa nhận chế độ BHXH 1 lần, cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật BHXH. Mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH đối với các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 45. Thời gian được hưởng hỗ trợ: Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện của đối tượng như đã nêu ở phần trên là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1/1/1995 của người được hỗ trợ nhưng tối đa không quá 60 tháng. Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 45 thông qua cơ quan BHXH, thực hiện đồng thời với việc đóng BHXH tự nguyện của cá nhân. Từ quy định nêu trên, chị và đồng nghiệp cần xem lại thời gian công tác và thời gian đóng BHXH của mình để đề nghị nhà trường và BHXH huyện xem xét giải quyết chế độ.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn