BHXH tỉnh Nam Định trả lời về thủ tục báo tăng, giảm BHXH

Ngày hỏi:03/10/2011

Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tổ chức BHXH. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bùi Văn Toản (tỉnh Nam Định) phản ánh: Từ tháng 10/2007 ông Toản là cán bộ Hợp tác xã, đến tháng 2/2010 ông trúng tuyển công chức xã và lương của ông được trích nộp BHXH hàng tháng theo quy định. Tại thời điểm này, ông Toản đã đến BHXH huyện làm thủ tục báo giảm BHXH, còn thủ tục báo tăng, theo hướng dẫn của BHXH huyện, sẽ do cán bộ BHXH xã thực hiện. Nhưng đến tháng 7/2011, cán bộ chuyên môn xã mới làm thủ tục báo tăng BHXH cho ông Toản, nên BHXH huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định chỉ tính thời gian cho ông Toản tham gia BHXH từ tháng 5/2011. Ông Toản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết việc BHXH huyện giải quyết trường hợp của ông như trên có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tư vấn như sau:

  • Tại tiết d, điểm 1, Điều 18 của Luật BHXH đã quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH. Như vậy, việc ông Toản đến BHXH huyện Mỹ Lộc làm thủ tục báo tăng, giảm BHXH là sai quy định, công việc này thuộc trách nhiệm của UBND xã Mỹ Phúc. BHXH huyện Mỹ Lộc hướng dẫn ông Toản đề nghị cán bộ xã Mỹ Phúc đến làm thủ tục cho ông là đúng quy định.

   Tại điểm 1, Điều 111 của Luật BHXH đã quy định: "Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này”.

   Do vậy, đến tháng 7/2011, cán bộ chuyên môn của xã mới lên làm thủ tục báo tăng BHXH cho ông Toản (quá hạn 17 tháng) đã vi phạm quy định nêu trên của Luật BHXH.

   BHXH tỉnh Nam Định đã chỉ đạo BHXH huyện Mỹ Lộc đề nghị UBND xã Mỹ Tiến có Công văn giải trình lý do tăng BHXH cho ông Toản chậm.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn