BHYT đóng đủ 5 năm liên tục có quyền lợi gì?

Ngày hỏi:07/03/2015

BHYT đóng đủ 5 năm liên tục có quyền lợi gì?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT thanh toán với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn