BHYT hộ cận nghèo

Ngày hỏi:02/07/2015

Tôi muốn được biết BHXH tỉnh An giang áp dụng cụ thể việc hổ trợ theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 02/07/2015 Chân thành cảm ơn. Chau Mack chaumack@hotmail.com 0935494636 Xã Châu phong, TX Tân Châu.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

 • Việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo được quy định tại các văn bản sau đây :

  -Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

  - Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

  - Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 8/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

  Thực hiện mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại các văn bản nêu trên, UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 1540/UBND-VX ngày 27/12/2014 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho người cận nghèo năm 2015. Và thực hiện Công văn số 1540/UBND-VX của UBND tỉnh An Giang, ngày 31/12/2014 BHXH tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1404/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện việc thu và phát hành thẻ BHYT đối tượng hộ cận nghèo năm 2015 như sau:

  1. Mức đóng:

  - Đối tượng cận nghèo mới thoát nghèo (ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%) : mức đóng bằng 4,5% lương tối thiểu theo từng thời điểm;

  - Đối tượng cận nghèo không thuộc diện từ hộ nghèo chuyển sang (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%) : mức đóng bằng 4,5% lương tối thiểu theo từng thời điểm tham gia và phát hành thẻ bảo hiểm y tế;

  2. Hồ sơ tham gia: Danh sách hộ cận nghèo (mẫu D03-TS) do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.


Nguồn:

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
BHYT người nghèo
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn