BHYT tự cấp miễn phí thì có được chế độ thai sản nình thường không

Ngày hỏi:06/11/2015

Hiện tại đơn vị tôi có 2 trường hợp -vừa hưởng BHYT tại đơn vị và hưởng BHYT đối với những nơi bãi ngang - Vừa hưởng BHYT tại đơn vị và hưởng BHYT đối với thân nhân của quân nhân Khi nằm viện họ không sử dụng BHYT của đơn vị mà sử dụng BHYT của 2 t/hợp nêu trên như vậy nếu họ nghỉ thai sản hay ốm đau thì có được hưởng BHXH như bình thường không.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) thì một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì tham gia BHYT theo đối tượng đứng trước, quyền lợi được hưởng theo mã quyền lợi cao nhất. Hai trường hợp tại đơn vị của bạn được cấp hai thẻ BHYT của hai đối tượng khác nhau là chưa đúng với quy định của pháp luật (cấp trùng); phải tham gia đóng, cấp thẻ BHYT tại đơn vị đang làm việc và xử dụng thẻ BHYT đó để khám chữa bệnh mới đúng quy định. Đề nghị đơn vị hướng dẫn đối tượng nộp trả lại thẻ BHYT đã cấp của xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngan ven biển cho UBND xã và thẻ BHYT của thân nhân quân đội cho BHXH quân đội (thông qua quân nhân) để giảm thẻ và giảm tiền ngân sách nhà nước phải đóng BHYT do cấp trùng. Việc thanh toán trợ cấp BHXH (ốm đau, thai sản,…) không căn cứ vào thẻ BHYT mà theo nguyên tắc có đóng có hưởng và phải hội đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn