BHYT với người có công đang hưởng trợ cấp tuất

Ngày hỏi:11/05/2017

Bà Trịnh Thị Hồng Minh (tỉnh Nghệ An) hỏi: Bà tôi có thẻ BHYT của người có công, mã CK2, từ ngày 1/1/2017, bà tôi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, được cấp thẻ BHYT, mã CT4, vậy bà tôi có thể sử dụng thẻ mã CK2 thay CT4 có được không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

   Như vậy, trường hợp bà hỏi vừa thuộc đối tượng người có công với cách mạng, vừa thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, thì được cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mã ghi trên thẻ CT).

   Về mức quyền lợi hưởng, Khoản 2 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

   Căn cứ Tiết a Điểm 2 Công văn 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có nêu, người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi 3 hoặc 4 được chuyển lên mã quyền lợi số 2 nếu thuộc đối tượng người công với cách mạng.

   Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà của bà là người có công với cách mạng nên được hưởng mức quyền lợi số 2.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn