Bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Ngày hỏi:12/08/2021

Bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên thì có được nghỉ hưu trước tuổi không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, theo đó:

   Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   ...

   c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   Như vậy, theo quy định thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định (nghỉ hưu trước tuổi). Những trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên nhưng chưa đến mức 61% thì sẽ không được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn