Bị tai nạn lao động có được nghỉ hưu trước tuổi?

Ngày hỏi:24/08/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động bị tai nạn lao động có được nghỉ hưu trước tuổi không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị tai nạn lao động có được nghỉ hưu trước tuổi?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

   Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu người lao động là nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Vậy nên trường hợp của người lao động trên thì người lao động nên đi giám định khả năng lao động để biết mình có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi hay không. Còn nếu bị lao động mà không đáp ứng điều kiện trên thì không được nghỉ hưu trước tuổi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn