Bỏ quá trình tham gia BHXH, BHTN ở công ty cũ để chốt sổ được không?

Ngày hỏi:03/03/2017

Nhờ BHXH Việt Nam giải đáp thắc mắc về xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN, như sau: - Người lao động tham gia BHXH, BHTN tại công ty A từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2014 thì nghỉ chuyển sang công ty B. Công ty B đóng BHXH, BHTN cho người lao động từ tháng 01/2015 nhưng cơ quan BHXH không cấp sổ mới cho người lao động vì đã có sổ BHXH tại công ty A. - Công ty A nợ tiền đóng BHXH, BHTN, chỉ đóng BHXH, BHTN đến hết tháng 06/2014 nên chưa được chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc (dù người lao động đã đề nghị công ty A đóng phần tiền thiếu của người nay nhưng công ty không đóng. Hỏi: - Người lao động muốn bỏ quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 07/2016 đến tháng 12/2016 để được chốt sổ quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 01/2009 đến tháng 06/2014 để được chuyển sổ BHXH sang công ty B cộng nối quá trình tham gia BHXH, BHTN được không? Xin giải đáp!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định Khoản 3 Điêu 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, ông/bà đề nghị đơn vị đóng đủ số tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng (nếu có) để xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho ông/bà.

   Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH hiện hành trường hợp ông/bà đề nghị bỏ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016 nằm ngoài các quy định của pháp luật vì vậy cơ quan BHXH không có căn cứ để thực hiện.


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn