Buộc trích tiền từ tài khoản để truy nộp BHXH

Ngày hỏi:08/07/2016

Mới đây tôi có đọc thông tin trên báo về chỉ đạo liên quan đến việc thu hồi nợ BHXH qua biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người SDLĐ nợ BHXH. Xin hỏi thủ tục này được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/2/2008 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người SDLĐ để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh, thủ tục buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH được quy định như sau:

   1. Đề xuất áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH:

   Thanh tra sở LĐTBXH phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người SDLĐ không tự nguyện truy nộp hoặc đã truy nộp nhưng chưa đủ số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh của số tiền chưa đóng, chậm đóng đó theo yêu cầu cụ thể tại quyết định vào Quỹ BHXH thì Thanh tra sở LĐTBXH có trách nhiệm đề xuất với người có thẩm quyền có liên quan áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH.

   2. Ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH:

   a) Trong thời gian tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất bằng văn bản của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, người có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh và ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH.

   Người ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích nộp tiền vào Quỹ BHXH có quyền yêu cầu ngân hàng nơi người SDLĐ mở tài khoản cung cấp các thông tin về tài khoản, số dư trên tài khoản của người SDLĐ.

   Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định về ngân hàng nơi mở tài khoản, số tài khoản của mình tại ngân hàng khi có yêu cầu.

   Người có thẩm quyền ra quyết định áo dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản của người SDLĐ khi được cung cấp


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn