Các biện pháp để phòng, hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm

Ngày hỏi:10/09/2016

Trong kinh doanh bảo hiểm, có biện pháp nào để tránh được những tổn thất hoặc hạn chế đi những tổn thất, bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm có thế áp dụng được không? Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm được quy định như sau:

   1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm khi được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất bao gồm:

   a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục;

   b) Tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế rủi ro;

   c) Hỗ trợ xây dựng các công trình nhằm mục đích đề phòng, giảm nhẹ mức độ rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm;

   d) Thuê các tổ chức, cá nhân khác giám sát, đề phòng, hạn chế tổn thất.

   3. Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất được tính theo tỷ lệ trên phí bảo hiểm thu được theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   Trên đây là quy định về các biện pháp để phòng, hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 73/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, c&#225;c biện ph&#225;p đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm được quy định như sau:<br/>Mục 2. C&#225;c biện ph&#225;p đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất bao gồm:<br/>Phầnd: d) Thu&#234; c&#225;c tổ chức, c&#225; nh&#226;n kh&#225;c gi&#225;m s&#225;t, đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất.<br/>Hỏi: Vấn đề n&#224;y được hiểu tổ chức, c&#225; nh&#226;n n&#224;o c&#243; đủ khả năng thực hiện việc n&#224;y?<br/>
  Đặng Ngọc Quế (3 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, c&#225;c biện ph&#225;p đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm được quy định c&#225;c mục , trong đ&#243; c&#243; mục (2) như sau:<br/>Mục 2. C&#225;c biện ph&#225;p đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất bao gồm:<br/>Trong đ&#243; tại Phần d: Thu&#234; c&#225;c tổ chức, c&#225; nh&#226;n kh&#225;c gi&#225;m s&#225;t, đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất.<br/>Xin Hỏi Ban bi&#234;n tập thư k&#253; luật tư vấn: Vấn đề n&#224;y được hiểu tổ chức, c&#225; nh&#226;n n&#224;o c&#243; đủ khả năng gi&#225;m s&#225;t, đề ph&#242;ng hạn chế tổn thất ? hoặc phải thu&#234; &quot;tổ chức, c&#225; nh&#226;n&quot; để đ&#225;p ứng gi&#225;m s&#225;t, đề ph&#242;ng, hạn chế tổn thất ?<br/>Xin ch&#226;n th&#224;nh cảm ơn.
  Đặng Ngọc Quế (3 năm trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn