Các biện pháp thực hiện xếp loại đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Ngày hỏi:23/01/2018

Các biện pháp thực hiện xếp loại đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Mai Linh, hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Tôi cần tìm hiểu một số quy định về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Các biện pháp thực hiện xếp loại đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 195/2014/TT-BTC hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   a) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 1A:

   - Khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mở rộng nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động;

   - Thực hiện hình thức giám sát từ xa.

   b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 1B:

   - Chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo cáo về nguyên nhân và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm biên độ, điểm tối đa (nếu có) của từng chỉ tiêu;

   - Giám sát doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm biên độ, điểm tối đa (nếu có) của từng chỉ tiêu.

   c) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 1C:

   Ngoài các biện pháp quản lý, giám sát quy định tại tiết b điểm 2.2 Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp sau:

   - Cảnh báo doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và chủ đầu tư về thực trạng doanh nghiệp;

   - Kiểm tra chuyên đề tại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

   - Chỉ cho phép mở rộng nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có nhóm chỉ tiêu đánh giá về vốn, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động được xếp mức B.

   d) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 1D:

   Ngoài các biện pháp biện pháp quản lý, giám sát quy định tại tiết b, c điểm 2.2 Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính thực hiện thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

   đ) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 3:

   Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp theo quy định tại Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

   e) Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xếp loại vào nhóm 4:

   Bộ Tài chính thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Các biện pháp thực hiện xếp loại đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 195/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn