Các hành vi bị nghiêm cấm đối với Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH

Ngày hỏi:08/08/2021

Liên quan đến việc khai thác Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH. Cho hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm đối với Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH bao gồm các hành vi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hành vi bị nghiêm cấm đối với Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể:

   1. Chiếm đoạt, sử dụng trái phép quyền truy cập Hệ thống DWH của người khác để thực hiện các công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình trên hệ thống.

   2. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để thực hiện các tác vụ không thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao.

   3. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để thực hiện các tác nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống; tác động đến các tiến trình, làm ảnh hưởng đến các giao dịch trên Hệ thống DWH.

   4. Cấp các quyền quản trị hệ thống và phát triển chương trình ứng dụng cho các đối tượng không đúng theo quy định.

   5. Thực hiện các hành động ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống, làm ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu, làm ảnh hưởng đến an toàn tài sản.

   6. Cho người khác sử dụng tài khoản và mật khẩu để thực hiện các nghiệp vụ trên Hệ thống DWH.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn