Các hành vi, vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Các hành vi, vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 136 Luật Bảo hiểm xã hội: các hành vi sau đây vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội:

   - Sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội trái quy định của pháp luật.

   - Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn