Các hành vi, vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Các hành vi, vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 135 Luật Bảo hiểm xã hội: các hành vi sau đât vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội:

   - Cố tình gây khó khăn hoặc cản trở việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

   - Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật này.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn