Các khoản trợ cấp không được tính là mức lương để tính trợ cấp thôi việc

Ngày hỏi:16/04/2015

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty. Trong hợp đồng ngoài việc ghi nhận mức lương chính, còn ghi hưởng lương kinh doanh và các khoản phụ cấp khác, như: Phụ cấp công tác, phụ cấp trách nhiệm… những khoản này không ghi cụ thể là bao nhiêu trên hợp đồng, nhưng được ghi trên các tờ trình, quyết định khi có phát sinh và được biết công ty lấy mức lương chính của tôi để đóng bảo hiểm. Khi tôi xin nghỉ việc thì công ty chỉ tính trợ cấp thôi việc căn cứ trên lương chính mà không tính các khoản khác, kể cả lương kinh doanh hàng tháng tôi nhận được. Xin hỏi công ty căn cứ vào mức lương chính để tính có đúng không?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo Điều 48 Bộ luật Lao động quy định: Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Trong hợp đồng lao động giữa công ty và bạn không ghi rõ các khoản phụ cấp, nên căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Lao động, bạn chỉ được hưởng mức trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động là đúng pháp luật.

   Do đó, các khoản lương kinh doanh, phụ cấp nêu trên không ghi nhận cụ thể trên hợp đồng là bao nhiêu nhưng được ghi trên các tờ trình, quyết định khi có phát sinh thì những khoản này cũng không được tính là mức lương để tính trợ cấp thôi việc.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn