Các loại bảo hiểm nhân thọ

Ngày hỏi:23/10/2018

Tôi được biết các loại nghiệp vụ bảo hiểm ở nước ta bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Vậy cho tôi hỏi, loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ ở nước ta bao gồm các loại nghiệp vụ bảo hiểm nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 thì Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

   - Bảo hiểm trọn đời;

   - Bảo hiểm sinh kỳ;

   - Bảo hiểm tử kỳ;

   - Bảo hiểm hỗn hợp;

   - Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

   - Bảo hiểm liên kết đầu tư;

   - Bảo hiểm hưu trí.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn