Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định hiện hành

Theo dõi sự thay đổi của Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm
Ngày hỏi:09/10/2018

Tôi đang muốn cùng một số người góp vốn để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Nhưng không biết chúng tôi có thể đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm theo các loại hình nào theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, mong các bạn cung cấp cho chúng tôi cụ thể các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định hiện hành để chúng tôi thuận lợi hơn trong việc lựa chọn. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định hiện hành
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật thì kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Còn, kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

   Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 thì các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

   - Công ty cổ phần bảo hiểm;

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm;

   - Hợp tác xã bảo hiểm;

   - Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

   Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm; đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất; giám định tổn thất; đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn; quản lý quỹ và đầu tư vốn; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

   Pháp luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn