Các trường hợp chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp nào thì chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Các trường hợp sau đây phải chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp
   1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp
   2. Có việc làm. Người lao động được xác định là có việc làm nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:
   - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên;
   - Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
   - Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.
   3. Thực hiện nghĩa vụ quân sự
   4. Hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Trong thời hạn ba ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo bằng văn bản về quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, ngày tháng năm bắt đầu hưởng lương hưu với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưỏng trợ cấp thất nghiệp.
   Người lao động đang hưởng trợ cấp thât nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tất cả các trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.
   5. Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp được xác định là không có lý do chính đáng nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:
   - Người lao động đang hưởng trợ cấp thât nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo;
   - Người lao động đang hưởng trợ cấp thât nghiệp từ chối những việc làm mà người lao động đó đã từng thực hiện;
   - Người lao động đang hưởng trợ cấp thât nghiệp là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.
   6. Không thực hiện thông báo hàng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm việc làm trong ba tháng liên tục;
   7. Ra nước ngoài để định cư;
   8. Chấp hành quyết định xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;
   9. Bị chết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn