Các trường hợp công ty bảo hiểm được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm khác

Ngày hỏi:18/10/2018

Pháp luật cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm được chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho một doanh nghiệp khác. Vậy cụ thể là trong các trường hợp nào theo quy định pháp luật thì được thực hiện hoạt động trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Hợp đồng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm con người; Hợp đồng bảo hiểm tài sản; Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

   Pháp luật hiện hành cho phép các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được thực hiện việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trong một số trường hợp nhất định.

   Theo đó, theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 thì việc chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

   - Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán:

   Theo đó, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì doanh nghiệp kinh doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị coi là có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp đó thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định Chính phủ.

   - Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể;

   - Theo thoả thuận giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.

   Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.

   Điều kiện, thủ tục chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 76 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng bảo hiểm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn