Cách tính Bảo hiểm xã hội hưởng 1 lần

Ngày hỏi:14/10/2013

ho em cách tính BHXH hưởng 1 lần! Thời gian em đóng BHXH như sau: Từ 9/2010 đến 12/2010 mức lương 1527600 Từ 1/2011 đến 6/2011 mức lương 1891000 Từ 7/2011 đến 9/2011 mức lương 2100000 Từ 10/2011 đến 12/2011 mức lương 2450000 Từ 1/2012 đến 2/2012 mức lương 2450000 Từ 9/2012 đến 10/2012 mức lương 2390000

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   Từ 09/2010 Đến 12/2010, Thời gian : 4 tháng - Mức lương : 1 985 880
   1 985 880 x 4 = 7 943 520
   Từ 01/2011 Đến 06/2011, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 2 061 190
   2 061 190 x 6 = 12 367 140
   Từ 07/2011 Đến 09/2011, Thời gian : 3 tháng - Mức lương : 2 289 000
   2 289 000 x 3 = 6 867 000
   Từ 10/2011 Đến 12/2011, Thời gian : 3 tháng - Mức lương : 2 670 500
   2 670 500 x 3 = 8 011 500
   Từ 01/2012 Đến 02/2012, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 2 450 000
   2 450 000 x 2 = 4 900 000
   Từ 09/2012 Đến 10/2012, Thời gian : 2 tháng - Mức lương : 2 390 000
   2 390 000 x 2 = 4 780 000
   Tổng thời gian : 2 + 6 + 3 + 4 + 2 + 3 = 20 tháng
   Tổng số tiền : 4 900 000 + 12 367 140 + 6 867 000 + 7 943 520 + 4 780 000
   + 8 011 500 = 44 869 160
   Lương bình quân là: 44 869 160 / 20 = 2 243 458
   Mức hưởng :
   Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 30/10/2012 bằng: 1 năm 8 tháng
   Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 2 243 458 đồng
   Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:m1 2.00 x 1.5 = 3.00 tháng
   Trợ cấp BHXH một lần: 2 243 458 đồng x 2.00 x 1.5 tháng = 6 730 374 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn