Cách tính chi trả BHXH 1 lần

Ngày hỏi:24/03/2011

Cty cổ phần. Cách tính chi trả BHXH 1 lần, 5 năm cuối, tổng thời gian tham gia bình quân. Cách tính chi trả hưu trí – 5 năm cuối – Tổng thời gian tham gia chia bình quân

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Đối với Cty cổ phần mà trước đây là DN nhà nước, nay đóng BHXH theo:
   - Thang bảng lương nhà nước ( hệ số) thì khi giải quyết hưu trí, 1 lần là bình quân 5 năm cuối.
   - Đóng theo VND mà không theo hệ số thì tính 5 năm cuối theo hệ số nhà nước, và tổng thời gian đóng VND


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn