Cách tính mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2017

Ngày hỏi:16/02/2017

Cách tính mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2017. Tôi sinh ngày 15/02/1965, vào biên chế (đóng bảo hiểm xã hội) từ 1/9/1985 đến 15/12/2017 tôi muốn về hưu trước tuổi. Ngày 1/9/2012 Hệ số lương 4,65, hệ số chức vụ là 0,2, đến ngày 1/9/2015 Hệ số lương lên 4,98, hệ số chức vụ 0,2.Từ ngày 1/9/2012-1/9/2013 thâm niên 25%, 1/9/2013-1/9/2014 thâm niên 26%,... 1/9/2017-1/9/2018 thâm niên 30%. Vậy cách tính lương hưu và tiền trợ cấp được bao nhiêu và tính như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Điều kiện hưởng lương hưu như sau:

   "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

   d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp."

   Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Mức lương hưu hằng tháng như sau:

   "1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

   Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

   4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

   5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

   6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

   Theo quy định trên, thì người lao động được tính mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm tăng thêm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Sau đó, mỗi năm về hưu trước tuổi bị trừ 2%.

   Tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn tương ứng với số năm đóng bảo hiểm ở đây được tính như sau:

   + Nếu bạn là nam:

   15 năm = 45%

   17 năm = 17 x 2% = 34%.

   Tổng mức hưởng là 79%. Tuy nhiên, theo quy định trên, mức hưởng tối đa là 75%, sau đó mỗi năm về hưu trước tuổi (về hưu trước 08 năm) sẽ bị giảm 2% là 16%. Như vậy, mức hưởng cuối cùng của bạn là 59%.

   + Nếu bạn là nữ giới:

   15 năm = 45%

   17 năm = 17 x 3% = 51%.

   Tổng mức hưởng là 96%. Tuy nhiên, theo quy định trên, mức hưởng tối đa là 75%, sau đó mỗi năm về hưu trước tuổi (về hưu trước 08 năm) sẽ bị giảm 2% là 16%. Như vậy, mức hưởng cuối cùng của bạn là 59%.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cách tính mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2017. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn