Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc hệ thống BHXH Việt Nam do lập thành tích xuất sắc

Ngày hỏi:27/03/2019

Tôi đang quan tâm và tìm hiểu về việc nâng lương trong hệ thống BHXH Việt Nam. Nhưng tôi có thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Cụ thể: Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc hệ thống BHXH Việt Nam do lập thành tích xuất sắc được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Hồng (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc hệ thống BHXH VN được quy định tại Điều 8 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 như sau:

   - Cứ 10 người trong danh sách trả lương, địa phương, đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

   Trường hợp có số dư dưới 10 người hoặc đơn vị chỉ có dưới 10 người trong danh sách trả lương thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này.

   - Căn cứ vào cách tính nêu trên, vào quý IV hằng năm, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ); Bảo hiểm xã hội các huyện có văn bản báo cáo Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua phòng Tổ chức cán bộ) về số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm nâng bậc lương trước thời hạn và số dư ra dưới 10 người của đơn vị mình (kể cả trong trường hợp đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương cũng phải có văn bản báo cáo).

   - Căn cứ vào tổng số người dư ra dưới 10 người của các đơn vị và số đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương (do các đơn vị đã báo cáo nêu tại Khoản 2 Điều này), Tổng Giám đốc giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn cho văn phòng cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện (trong đó ưu tiên cho các đơn vị có dưới 10 người, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác), nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong toàn hệ thống, ở địa phương, đơn vị không vượt quá tỷ lệ 10% quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

   - Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu địa phương, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kể cả số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

   Trên đây là nội dung quy định về cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn thuộc hệ thống BHXH VN. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn