Cách tính thời gian để được hưởng chế độ thai sản

Ngày hỏi:22/07/2013

Vợ ông Hà Văn Thảo đóng BHXH từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2013, nghỉ làm tháng 4/2013, dự kiến sinh khoảng từ ngày 1/11-14/11/2013. Vậy, vợ ông có được hưởng Chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con dưới 4 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Khoản 1, Mục II Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (nếu tháng đó có đóng BHXH).

   Với quy định trên, trường hợp vợ của ông Thảo đã đóng BHXH từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2013 (6 tháng), nghỉ việc tháng 4/2013 và dự kiến sinh con vào khoảng từ 1/11-14/11/2013. Như vậy, thời gian 12 tháng tính đến thời điểm sinh con là từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2013 (do tháng 11/2013 sinh con trước ngày 15 của tháng nên không được tính trong thời gian 12 tháng) và trong thời gian này vợ của ông mới đóng BHXH được 5 tháng (từ tháng 11/2012 đến hết tháng 3/2013), nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của pháp luật hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn