Cách tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

Ngày hỏi:02/10/2015
Vợ tôi mới vào làm việc tại 1 công ty. Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho vợ tôi khi vợ tôi mang bầu được hơn 1 tháng dự kiến tháng 9 năm nay sinh. Đề nghị Luật sư tư vấn, cách tính thời gian đóng BHXH để hưởng Chế độ thai sản như thế nào? Trường hợp của vợ tôi có được hưởng Chế độ thai sản hay không? (Nguyễn Quân – Quảng Ngãi)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:
   “Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
   1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội” (khoản 1 Điều 14)

   Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
   "Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi” (phần B mục II khản 1)

   Trong trường hợp của vợ anh, nếu vợ anh sinh con vào tháng 09.2015, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 10.2014 đến tháng 09.2015, nếu trong khoảng thời gian này vợ anh đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì vợ anh sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn