Cách tính thời gian hưởng BHXH

Ngày hỏi:27/01/2016
Tôi sinh năm 1958, tham gia Cách mạng năm 1975 (công tác ở ấp), đến năm 1990 tham gia ở xã, chức vụ Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã cho đến năm 1994, Chính phủ quy định không còn chức danh này hưởng phụ cấp như các ngành khác. Năm 1995 tôi được điều động giữ chức vụ Trưởng ban LĐ-TB&XH xã, được hưởng phụ cấp như Trưởng ngành khác của xã, đến năm 1998 Chính phủ quy định ngành LĐ-TB&XH xã không được xếp lương mà hưởng phụ cấp. Đến năm 2002 tôi được bầu làm đảng ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã (cùng thời điểm đó Chính phủ có quy định cán bộ LĐ-TB&XH được vào biên chế các chức danh hưởng lương cán bộ cấp xã). Đến năm 2015 tôi 57 tuổi, năm 2018 tôi đủ 60 tuổi thì tính ra chỉ có 16 năm giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, như vậy có được hưởng chế độ hưu trí không, có được cộng thời gian Trưởng ban LĐ-TB&XH theo NĐ 29/CP?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định 29/CP ngày 08/4/2013 (bổ sung Nghị định 92/CP ngày 22/10/2009) về quy định chức danh cán bộ cấp xã, bổ sung Khoản 3b sau Khoản 3 Điều 16 như sau: “3b. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn quy định cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh, hưởng chế độ theo Nghị định 09/1998, nếu chưa hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian đã đóng BHXH và được cộng dồn để tính thời gian đã đóng BHXH khi nghỉ hưu. Áp dụng trường hợp của anh, anh phải xem lại hồ sơ lý lịch xem thời gian anh công tác ở xã trước đây đã được hưởng chế độ theo Nghị định 09 hay không, trên cơ sở đó mới đề nghị BHXH xem xét tính cộng dồn cho anh. Nếu không được cộng dồn thời gian đóng BHXH thì khi anh đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng BHXH (đối với nam là 20 năm) thì anh phải tham gia BHXH tự nguyện cho đủ số năm đóng BHXH để được nghỉ hưu theo Luật BHXH.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn