Cách xếp lương cho công chức khi trúng tuyển đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

Ngày hỏi:21/03/2016

Cách xếp lương cho công chức khi trúng tuyển đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Vhúng tôi cần thêm nội dung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như vị trí việc làm bà tham gia dự tuyển công chức. Trên cơ sở thông tin sơ bộ bà cung cấp và căn cứ các văn bản có liên quan, chúng tôi xin trả lời như sau:

   Tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: “Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

   a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

   b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng”.

   Như vậy, tại thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của bà không làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng nên không được miễn chế độ tập sự theo quy định.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn