Cán bộ hưu trí và việc giám định mức độ suy giảm khả năng lao động do bị nhiễm chất độc hoá học

Trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đối tượng là cán bộ hưu trí có phải thực hiện việc giám định mức độ suy giảm khả năng lao động do bị nhiễm chất độc hoá học không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2009 của Bộ LĐ-TB&XH không quy định việc miễn giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là cán bộ hưu trí. Cần giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đối với đối tượng là cán bộ hưu trí để làm căn cứ xác định mức trợ cấp được hưởng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn