Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Ngày hỏi:07/11/2012

Tôi có thời gian tham gia quân đội và công tác ở xã, giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND xã, Phó bí thư Đảng ủy. Từ tháng 5/2004 đến tháng 2/2012 là Chủ tịch UBND xã. Từ tháng 2/2012, Chủ tịch UBND TX ra quyết định nghỉ chờ giải quyết chế độ BHXH (tôi chưa đủ 20 năm đóng BHXH nên phải đóng thêm 11 tháng nữa) và cũng chưa đủ tuổi nghỉ hưu đối với tôi. Khi nghỉ, tôi không được hưởng lương theo như Nghị định 67/2010. Vậy xin hỏi, việc tôi nghỉ việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu mà không được hưởng lương có đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được quy định: Cán bộ quy định tại điều 1 gồm: Cán bộ nêu tại khoản 1 điều này được quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức. Tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền: + Còn dưới 2 năm (dưới 24 tháng) công tác mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác mới thích hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được thực hiện chế độ như sau: - Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). - Cán bộ cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại khoản 1 điều này thực hiện đóng BHXH, BHYT theo mức đóng như trước khi nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. - Các chế độ khác (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp cán bộ thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu theo Nghị định 67 thì ông vẫn được hưởng lương cho đến khi nhận sổ hưu. Vậy ông liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX Buôn Hồ và UBND TX để đề nghị xem xét giải quyết chế độ theo quy định.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn