Căn cứ tính đóng BHXH, BHYT

Ngày hỏi:05/05/2016

Xin hỏi, phụ cấp trách nhiệm thủ quỹ, kế toán trưởng ở UBND cấp phường, xã có tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. (Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH).

   Từ ngày 01/01/2016, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc, thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì phụ cấp trách nhiệm thủ quỹ, kế toán trưởng ở UBND cấp xã, phường không dùng làm căn cứ để tính đóng BHXH, BHYT.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn