Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

   - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: làm mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội, phải có đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, nêu rõ lý do mất hoặc hỏng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đã ngừng đóng thì nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trước khi ngừng đóng bảo hiểm xã hội, kèm theo Bản ghi quá trình.

   - Cơ quan Bảo hiểm xã hội: bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận, chuyển toàn bộ hồ sơ về bảo hiểm xã hội tỉnh; bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý. Nếu khớp đúng và xác định chưa hưởng trợ cấp một lần thì thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người tham gia từ tỉnh khác chuyển đến nếu có nghi vấn thì cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ phải liên hệ với bảo hiểm xã hội tỉnh nơi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội trước đó để xác định thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội nếu không có vướng mắc thì cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Số sổ bảo hiểm xã hội cấp lại lấy theo sổ bảo hiểm xã hội (cũ). Quá trình đóng bảo hiểm xã hội phải được ghi đầy đủ đến thời điểm cấp lại, kể cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có); bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển trả sổ bảo hiểm xã hội cho bảo hiểm xã hội huyện để chuyển cho người tham gia bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn