Cấp lại sổ BHXH

Ngày hỏi:19/02/2016

Thủ tục điều chỉnh Số CMND trên sổ BHXH với số CMND đang sử dụng

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Theo quy định người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) trong các trường hợp sổ BHXH bị: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi các nội dung khác như: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.

   Việc thay đổi số chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân của Bạn không ảnh hưởng đến việc nhận trợ cấp và các chế độ BHXH sau này. Do đó, Bạn không cần phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn