Cấp sổ Bảo hiểm xã hội mới trong thời gian làm việc ở công ty mới

Hỏi về cấp sổ BHXH Tôi có sổ BHXH sổ 480802****, sau khi nghỉ tại công ty cũ tôi mang số sổ trên qua công ty mới đóng tiếp BHXH được 2 năm. Sau đó tôi quay lại công ty cũ lấy sổ nhưng do công ty cũ còn nợ đọng BHXH nên không chốt sổ cho tôi được. Nay tôi muốn làm thủ tục mở sổ mới chỉ có quá trình 2 năm đóng tại công ty mới có được không? Nhờ BHXH hướng dẫn cho tôi thủ tục để mở sổ mới vì tôi đã liên hệ công ty cũ nhiều lần nhưng không nhân được sổ.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • - Pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành không có quy định về nội dung Bạn nêu do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có căn cứ để trả lời Bạn;
   - Tại Khoản 2, Điều 15 Luật BHXH quy định: Người lao động có quyền nhận sổ BHXH khi không còn làm việc; Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 18 Luật BHXH quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc; Tại Khoản 2 Điều 135 Luật BHXH quy định hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện Bảo hiểm xã hội: “không cấp sổ bảo hiểm xã hội, không trả sổ bảo hiểm xã hội”; Tại Khoản 1 Điều 130 Luật BHXH quy định: Người lao động có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về BHXH, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Điều 131 Luật BHXH quy định về: Thẩm quyền , trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại. Căn cứ các quy định của Luật BHXH, Bạn yêu cầu đơn vị trả sổ BHXH cho Bạn, trường hợp đơn vị không giải quyết trả sổ BHXH, Bạn có thể thực hiện quyền khiếu nại quy định tại Điều 130 và 131 nêu trên


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn