Chấm dứt hợp đồng lao động và nhận sổ Bảo hiểm xã hội

Em đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa làm đủ 45 ngày, bây giờ em muốn nhận lại sổ thì phải bồi thường như thế nào và muốn biết số bảo hiểm xã hội của em thì phải làm thế nào ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của anh chị, em xin cảm ơn. HỒ XUÂN TUYẾN SINH NGÀY:03/01/1993 SCMT:187243489

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động: Bạn có thể nghiên cứu quy định tại Điều 37 và Điều 43 Bộ Luật lao động năm 2012 dưới đây để biết, ngoài ra Bạn có thể hỏi vấn đề này đến Sở Lao động Thương binh vfa Xã hội để được giải đáp cụ thể.

   Điều 37.Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

   1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

   a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

   d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

   đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

   e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

   g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

   a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

   c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

   1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

   3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

   Về sổ bảo hiểm xã hội (BHXH): Theo quy định của Luật BHXH thì người sử dụng lao đọng phải phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian và trả sổ cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng. Bạn cần liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để làm thủ tục nhận sổ BHXH. Trường hợp đơn vị không giải quyết trả sổ BHXH cho Bạn, Bạn có thể làm đơn gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc BHXH thành phố để can thiệp xử lý.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn