Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày hỏi:13/04/2016

Em tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 10 tháng vây em có được lảnh bảo hiểm thất nghiệp không ? nếu được lãnh em cẩn thủ tục gỉ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2012. Cụ thể tại Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định như sau:“Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật này”.

   Trường hợp của Bạn chỉ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 10 tháng nên chưa đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 nêu trên. Thời gian tham gia BHTN chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của Bạn (10 tháng) được bảo lưu, cộng nối với thời gian tham gia BHTN tiếp theo để làm căn cứ giải quyết chế độ BHTN sau này khi Bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bảo hiểm thất nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn