Chế độ BHXH tự nguyện

Ngày hỏi:06/05/2016

Bao giờ thì BHXH tỉnh An Giang mới triển khai thông tư 01/2016 của BLĐTBXH về việc cho đóng BH 1 lần với người đủ tuổi hưu mà còn thiếu năm đóng BHXH để được lãnh lương hưu ngay. Tôi có đến BHXH TP. Long xuyên hỏi nhưng được trả lời là do BHXH tỉnh chưa triển khai hướng dẫn nên chưa biết bao giờ thực hiện. Mong được sự giải đáp sớm của BHXH tỉnh An Giang. Tôi rất cảm ơn!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số đều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

   Ngày 12/5/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 606/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2016. Đề nghị Bạn liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Long Xuyên để được xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn