Chế độ BHXH với người lao động tham gia BHXH bị suy giảm khả năng lao động dưới 30%

Người lao động tham gia BHXH bị suy giảm khả năng lao động dưới 30% có được hưởng chế độ gì về BHXH không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, người lao động bị suy giảm khả năng lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp một lần.
   Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo công thức sau = Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + Mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH
   - Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động như sau: suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1 % thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung.
   - Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH như sau: từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn