Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Xin cho biết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại? Điều kiện và mức bồi dưỡng bằng hiện vật được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định trong Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Y tế và sửa đổi ngày 12/09/2006 trong Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Theo đó:
   1. Điều kiện để được bồi dưỡng bằng hiện vật: Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như:
   - Môi trường lao động có một trong các yếu tố nguy hiểm độc hại sau đây không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ y tế:
   + Nhóm các yếu tố vật lý: vi khí hậu, ồn, rung, ánh sáng, áp suất, bức xạ ion, laser…
   + Nhóm các yếu tố hóa học: Hơi độc, khí độc, bụi độc, hóa chất độc.
   - Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh cho người.
   2. Có 4 mức bồi dưỡng bằng hiện vật:
   - Mức 1 có giá trị = 4.000 đồng;
   - Mức 2 có giá trị = 6.000 đồng;
   - Mức 3 có giá trị = 8.000 đồng;
   - Mức 4 có giá trị = 10.000 đồng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn