Chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp lại lao động

Ngày hỏi:21/03/2011

Bà Hoàng Thu Hồng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, email: thu_hong_hoang@...) công tác tại Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản huyện Châu Thành. Từ tháng 5/1977 đến năm 1991, bà Hồng nghỉ việc theo Quyết định số 176/HĐBT về việc sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh. Theo phản ánh của bà Hồng, từ năm 1991 đến nay, bà Hồng chưa được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1 Công văn số 3168/LĐTBXH-CSLĐXH ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động; đơn vị nào giải quyết sai chế độ, chính sách thì đơn vị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, chế độ của nhà nước đối với người lao động.

   Do vậy, bà Hồng nghỉ việc theo Quyết định số 176/HĐBT nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc, đề nghị bà Hồng liên hệ với đơn vị cũ. Nếu đơn vị cũ đã giải thể, bà liên hệ với đơn vị chủ quản cấp trên để được xem xét, giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn