Chế độ dưỡng sức sau sinh

Ngày hỏi:05/05/2016

Tôi hiện tham gia BHXH bắt buộc tại cơ quan. Tháng 10/2016 tôi nghỉ sinh theo Chế độ thai sản. Trước khi đi làm lại tôi nộp hồ sơ để hưởng chế độ thì cán bộ phụ trách kế toán trả lời tôi phải làm công văn tường trình vì nộp hồ sơ muộn? Tôi muốn hỏi quy định này có đúng không? Hiện nay tôi vẫn chưa nhận được chế độ. Đồng thời tôi muốn hỏi, hiện hồ sơ hưởng Chế độ thai sản chưa xong thì tôi có thể làm hồ sơ chế độ dưỡng sức sau sinh không, vì theo tôi tìm hiểu thì thủ tục này phải được thực hiện trong 60 ngày sau sinh? BHXH có thể hướng dẫn tôi làm thủ tục này không (gồm giấy tờ gì)? tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điều 102 của Luật BHXH năm 2014 về giải quyết hưởng ốm đau, thai sản

   Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

   Do vậy bạn nộp hồ sơ trước khi đi làm là trong thời hạn cho phép, BHXH không yêu cầu thêm công văn tường trình.

   - Theo suy định tại điều 41 của Luật BHXH quy định về Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

   Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Theo quy định tại Điều 103 của Luật BHXH Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   Như vậy , đối chiếu với các quy định trên nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh thì cơ quan đơn vị bạn lập danh sách đề nghị và nộp cho cơ quan BHXH.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn