Chế độ hưởng trợ cấp thai sản đối với chồng khi vợ sinh con

Ngày hỏi:26/03/2016

Chế độ hưởng trợ cấp thai sản đối với chồng khi vợ sinh con đã đượcc hiệu lực chưa ạ. Vợ êm sinh còn ngày 17/3/2016. Thủ tục phải làm như thế nào ạ? Hiện em đang làm việc trong 1 doanh nghiệp. Em chân thành cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • 1. Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

   Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

   “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   a) 5 ngày làm việc;

   b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

   d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

   Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam (đối tượng được đề cập tại khoản 2 Điều 34 vừa trích dẫn ở trên) được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

   Bên cạnh đó, theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

   Nếu vợ bạn sinh con vào hoặc sau ngày 1/1/2016 khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 chính thức có hiệu lực và bạn là lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

   Trường hợp vợ bạn sinh con nhưng chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn còn được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   2. Về thủ tục để chồng bạn hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

   Khoản 4 Điều 101 Luật BHXH năm 2014 quy định về Hồ sơ hưởng chế độ thai sản: Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

   Sau khi bạn hoàn tất hồ sơ, thủ tục nộp lên cơ quan hiện đang làm việc, cơ quan của bạn sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo được quy định tại Điều 102 Luật BHXH để giải quyết chế độ hưởng thai sản đối với bạn.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn