Chế độ hưu trí đối với người khuyết tật

Ngày hỏi:22/05/2012

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các văn bản hướng dẫn, người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Ông Trần Thanh Hải (TP. Hà Nội) bị khiếm thính từ lúc 5 tuổi, năm nay 40 tuổi có 18 năm đóng BHXH liên tục, hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần khóa Minh Khai, giữ bậc lương 6/7. Ông Hải muốn được biết khi nghỉ hưu chế độ ông được hưởng sẽ như thế nào, bởi trong Luật Người khuyết tật ông không thấy có quy định nào về chế độ nghỉ hưu cho đối tượng này.

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người khuyết tật được áp dụng giống như đối với người lao động nói chung. Theo đó, việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người khuyết tật được thực hiện theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BHXH.

   Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, người khuyết tật làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi nam đủ 60, nữ đủ 55 có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Đối với người khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn