Chế độ hưu trí (Hưu trước tuổi)

Ngày hỏi:30/06/2015

Tôi là nam sinh ngày 04/11/1966. Tôi nhập ngũ từ Tháng 9/1985 đến tháng 3/1988 xuất ngũ về địa phương. Tháng 9/1997 tôi tiếp tục tham gia BHXH Đến hết tháng 7/2015 là tôi đã tham gia BHXH đủ 20 năm,trong thời gian công tác từ 9/1997 đến 7/2015 này tôi có cả thời gian tham gia BHXH trong công ty nhà nước và cả thời gian tham gia trong công ty tư nhân. Do điều kiện sức khỏe không được tốt nên tôi muốn chốt sổ để xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu không? và nếu được thì tôi đươc hưởng bao nhiêu phân trăm tiền lương.Xin BHXH An Giang giải đáp giúp tôi. Trân trọng.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

 • Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật BHXH số 71/2006/QH11 năm 2006 như sau:

  Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

  2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

  Tính đến tháng 7/2015 thì Bạn có đủ 20 năm đóng BHXH, tuy nhiên Bạn mới có 48 tuổi 9 tháng (chưa đủ 50 tuổi) nên chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH năm 2006 mà phải chờ đến khi bạn đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

  Tuy nhiên nếu Bạn có 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo danh mục của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Bộ Y tế thì Bạn chỉ cần có đủ 20 năm đóng BHXH và bị suy giảm sức khỏe lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH năm 2006, trong trường hợp này không bị ràng buộc bởi điều kiện về tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau: bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

  Nếu Bạn làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2016 trở đi thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (thay thế Luật BHXH số 71/2006/QH11 năm 2006).

  Nội dung như sau:

  “Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

  b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

  Đề nghị Bạn tham khảo để biết rõ thêm quy định về chế độ nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động trong trường hợp này.


Nguồn:

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn