Chế độ khi khám và chữa bệnh trong thẻ BHYT có ghi Thời điểm đủ 5 năm liên tục

Ngày hỏi:07/01/2015

Tôi và vợ tôi đều có thẻ BHYT mã số HT 3. Nhưng trong thẻ BHYT của vợ tôi năm nay có ghi Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/ 2015. Như thế có nghĩa như thế nào về mặt hưởng chế độ khi khám và chữa bệnh

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 15 Điều 1, Luật 46/2014/QH13, người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.Căn cứ khoản 2 điểm a điều 12,khoản 1 điểm d điều 22, Luật 46/2014/QH13 thì người hưởng lương hưu, trợ cấp MSLĐ hàng tháng được hưởng 95% chi phí KCB.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn