Chế độ khi người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHXH qua đời

Ngày hỏi:04/07/2016

Hiện anh tôi tham gia BHXH được 19 năm và đã chốt sổ dừng không đóng từ tháng 4.2016 chờ đủ một năm sau lấy chế độ một lần, nhưng giờ anh tôi ốm nặng có khả năng không qua khỏi. Tôi xin hỏi cơ quan BHXH nếu anh tôi chết thì được hưởng quyền lợi gì? thủ tục như thế nào, nộp ở đâu? Mong cơ quan BHXH tư vấn giúp em!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Khi người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHXH qua đời, thân nhân của người lao động được hưởng chế độ, trợ cấp như sau:
   Hưởng trợ cấp Mai táng phí: Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.
   Hưởng chế độ tử tuất:
   Theo câu hỏi, ông không nói rõ anh của ông tham gia BHXH được 19 năm, trong đó thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện là bào nhiêu năm, bao nhiêu tháng để làm cơ sở xem xét, giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân người tham gia BHXH.
   Tuy nhiên, cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai nêu ra một số quy định để ông tham khảo, cụ thể như sau:
   1. Trường hợp hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng: Nếu tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.
   Thân nhân được hưởng tuất hàng tháng, bao gồm:
   a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
   b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
   c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ, mẹ đẻ của vợ và thành viên khác trong gia đình mà anh của ông đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
   d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ, mẹ đẻ của vợ và thành viên khác trong gia đình mà anh của ông đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
   Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
   2. Trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần: Nếu tham gia BHXH bắt buộc dưới 15 năm và không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại điểm 1 nêu trên.
   Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điểm 1 nêu trên mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần trừ trưởng hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   Thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất.
   - Sổ BHXH;
   - Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử;
   - Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB (bản chính).
   - Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 16-HSB (bản chính); trường hợp chỉ có một thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chỉ có một người đại diện hợp pháp mà lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì thân nhân lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc người đại diện hợp pháp của thân nhân chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và không cần biên bản này.
   - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
   Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ tử tuất theo quy định, thân nhân người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi người kê khai Tờ khai cư trú.


  Nguồn:

  Website BHXH Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT